1. Trang chủ
  2. Các khóa học
  3. Chứng nhận nghiệp vụ
  4. Khóa học thí nghiệm viên
  5. Lịch khai giảng
  6. KHÓA HỌC THÍ NGHIỆM VIÊN | LỚP HỌC THÍ NGHIỆM VIÊN Ở HÀ NỘI

KHÓA HỌC THÍ NGHIỆM VIÊN | LỚP HỌC THÍ NGHIỆM VIÊN Ở HÀ NỘI

Đăng ngày: 02/12/2016

+ HỌC THÍ NGHIỆM VIÊN 2016

Viện đào tạo và quản lý xây dựng liên tục mở các lớp học TNV và tư vấn xin cấp Chứng chỉ thí nghiệm viên xây dựng vào 15 hàng tháng. Hotline phòng đào tạo Hotline: 0968.181.518 – 0914.938.368

THÔNG BÁO

V/V ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM VIÊN XÂY DỰNG & QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM

 

– Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-BXD ngày 1 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.(Theo điều 3 của Quyết định các cán bộ tham gia hoạt động trong phòng thí nghiệm phải có chứng chỉ thí nghiệm viên hoặc chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm)

– Căn cứ Văn bản số 260/BXD-KHCN ngày 21 tháng 06 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công nhận Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội là cơ sở đào tạo cán bộ quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và thí nghiệm viên.

– Căn cứ nhu cầu đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ của cán bộ.

Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội với sự cộng tác của các Giáo sư, Tiến sĩ và các chuyên gia đầu ngành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Các trường Đại học danh tiếng….Quyết định tổ chức các khóa học cấp chứng chỉ thí nghiệm viên & chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm với các khóa học sau:

1. Lớp học cấp chứng chỉ thí nghiệm viên “Phương pháp xác định các tính chất cơ – lý Bê tông nhựa và Vật liệu xây dựng trong phòng và hiện trường”.

Nội dung đào tạo:

+ Khái niệm chung về vật liệu xi măng

+ Phương pháp xác định các tính chất của xi măng

+ Khái niệm chung về Bê tông xi măng

+ Phương pháp thiết kế thành phần BTXM

*  Kinh phí học: 1.700.000đ/học viên (Một triệu bảy trăm nghìn đồng)

2. Lớp học cấp chứng chỉ thí nghiệm viên “Phương pháp xác định các tính chất cơ – lý của đất trong phòng và hiện trường”.

* Nội dung học:

+ Các khái niệm cơ bản về đất;

+ Phương pháp xác định độ ẩm, khối lượng riêng, khối lượng thể tích;

+ Phương pháp xác định sức kháng cắt trên máy cắt phảng…v.v

* Kinh phí học: 1.700.000đ/học viên (Một triệu bảy trăm nghìn đồng)

3. Lớp học cấp chứng chỉ thí nghiệm viên “Phương pháp thử các tính chất cơ – lý Vật liệu kim loại và Liên kết hàn”.

* Nội dung đào tạo :

+ Các tính chất cơ lý của vật liệu kim loại ;

+ Phương pháp thử uốn KL theo TCVN 198-1985 …v.v

* Kinh phí học : 1.700.000đ/học viên (Một triệu bảy trăm nghìn đồng)

4. Lớp học cấp chứng chỉ thí nghiệm viên “Kiểm tra chất lượng Bê tông bằng phương pháp không phá hủy”.

* Nội dung đào tạo :

+ Đánh giá chất lượng BTCT bằng phương pháp không phá huỷ ;

+ Phương pháp kiểm tra ăn mòn cốt thép bằng máy đo điện thế…v.v

* Kinh phí học : 1.700.000đ/học viên. (Một triệu bảy trăm nghìn đồng)

5. Lớp học cấp chứng chỉ thí nghiệm viên “Giám sát địa chất công trình”

+ Tất cả kinh phí trên bao gồm: tài liệu học tập, thiết bị, vật tư thực hành

*  Kinh phí học: 2.500.000đ/học viên (Một triệu tám trăm nghìn đồng)

6. Lớp học thí nghiệm viên “Phương pháp xác định tính chất cơ lý của gạch và Vật liệu xây dựng trong phòng và hiện trường”.

Nội dung học:

+ Khái niệm về vật liệu đá thiên nhiên

+ Một số yêu cầu vật liệu đá dùng cho xây dựng

+Các phương pháp thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu đá

*  Kinh phí học: 1.700.000đ/học viên (Một triệu bảy trăm nghìn đồng)

7. Lớp học chứng chỉ thí nghiệm viên “Phương pháp xác định tính chất cơ lý của Bê tông và Vật liệu bê tông trong phòng và hiện trường”.

Nội dung đào tạo:

+ Khái niệm chung về vật liệu xi măng

+ Phương pháp xác định các tính chất của xi măng

+ Khái niệm chung về Bê tông xi măng

+ Phương pháp thiết kế thành phần BTXM

*  Kinh phí học: 1.700.000đ/học viên (Một triệu bảy trăm nghìn đồng)

8. Lớp học cấp chứng chỉ thí nghiệm viên “Kiểm tra chất lượng công trình đường bộ”.

+ Tất cả kinh phí trên bao gồm: tài liệu học tập, thiết bị, vật tư thực hành

9. Lớp học cấp chứng chỉ thí nghiệm viên “Thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng hoặc giao thông”.

+ Tất cả kinh phí trên bao gồm: tài liệu học tập, thiết bị, vật tư thực hành

*  Kinh phí học: 2.500.000đ/học viên (Hai triệu năm trăm nghìn đồng)

10. Lớp học chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng ( Dành cho học viên đã có chứng chỉ thí nghiệm viên yêu cầu tốt nghiệp đại học)

*  Kinh phí học: 1.800.000đ/học viên (Một triệu tám trăm nghìn đồng)

+ Tất cả kinh phí trên bao gồm: tài liệu học tập, thiết bị, vật tư thực hành.

Thời gian đăng ký và thủ tục nhập học: Kính đề nghị các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ gửi công văn, điện thoại hoặc mail danh sách học viên tham dự lớp tập huấn trước 05 ngày cho mỗi khoá học. Học viên nộp 01 CMND phôtô và 02 ảnh 3×4 tại lớp học.

Chứng chỉ: Sau khóa học học viên được cấp CHỨNG CHỈ THÍ NGHIỆM VIÊN & CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM theo đúng quy định.

CÁC KHÓA HỌC VIỆN ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG TUYỂN SINH

Chương trình đào tạo Ngày

Khai giảng

Học phí (đ/1hv)
Hà Nội

Miền Bắc

Tp.HCM Miền Nam
1. Đấu Thầu Cơ Bản (Cấp chứng chỉ hành nghề về Đấu thầu – Theo chương trình khung quy định tại Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010 của Bộ KH&ĐT) Đợt 1: 15-17/1/2016

Đợt 2: 29-31/1/2016

800.000 900.000
2. Đấu Thầu Nâng Cao

Theo chương trình khung quy định tại Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010 của Bộ KH&ĐT

Đợt 1: 15-17/1/2016

Đợt 2: 29-31/1/2016

1.200.000 1.300.000
3. Đấu thầu qua mạng Đợt 1: 15-17/1/2016

Đợt 2: 29-31/1/2016

1.200.000 1.300.000
4. Quản Lý Dự Án Đầu Tư XD Công Trình

Theo chương trình khung quy định tại Thông tư số 25/2009/TT-BKH ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng

Đợt 1: 15/1/2016

Đợt 2: 23/1/2016

(Học 6 ngày hoặc 12 tối)

1.300.000 1.400.000
5. Giám Đốc Tư Vấn Quản Lý Dự Án

Theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009

Đợt 1: 15/1/2016

Đợt 2: 23/1/2016

 (Học 6 ngày hoặc 12 tối)

1.400.000 1.500.000
6. Nghiệm Thu Hoàn Công và Thanh Quyết Toán Công Trình Xây Dựng

Theo Thông tư 27/2009/TT-BXD; 19/2011/TT-BTC

Đợt 1: 15/1/2016

Đợt 2: 23/1/2016

 (Học 3 ngày hoặc 6 tối)

800.000 900.000
7. Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình Đợt 1: 15/1/2016

Đợt 2: 23/1/2016

 (Học 3 ngày hoặc 6 tối)

800.000 900.000
8. Định Giá Xây Dựng Theo Thông tư 05/2010TT-BXD ngày 26/5/2010 * Là căn cứ cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ Sư Định Giá Đợt 1: 15/1/2016

Đợt 2: 23/1/2016

 (Học 7 ngày hoặc 14 tối)

1.400.000 1.500.000
9. Giám Sát Thi Công Xây Dựng Công Trình

Theo chương trình khung quy định tại Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009.* Là căn cứ cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát các lĩnh vực của sở XD cấp

Đợt 1: 15/1/2016

Đợt 2: 23/1/2016

(Học 14 ngày hoặc 28 tối)

1.700.000 1.700.000
10.Giám sát cộng đồng Đợt 1: 15/1/2016

Đợt 2: 23/1/2016

 (Học ngày 3 ngày)

1.000.000 1.000.000
11. Đo Bóc Khối Lượng và Lập Dự Toán

(Theo Nghị định 112/2009/NĐ-CP, TT 04/2010/TT-BXD)

Đợt 1: 15/1/2016

Đợt 2: 23/1/2016

 (Học 4 ngày hoặc 8 tối)

1.400.000 1.400.000
12. Chỉ Huy Trưởng Công Trường Xây Dựng

Theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009

Đợt 1: 15/1/2016

Đợt 2: 23/1/2016

 (Học 4 ngày hoặc 8 tối)

1.100.000 1.100.000
13. Hướng Dẫn Điều Chỉnh Giá và Hợp Đồng Xây Dựng Do Biến Động Giá Nguyên Liệu, Vật Liệu Xây Dựng Đợt 1: 15/1/2016

Đợt 2: 23/1/2016

 (Học 2 ngày hoặc 4 tối)

800.000 900.000
14. Giám sát, Đánh Giá Dự Án Đầu Tư

Theo thông tư số 23/2010/TT-BKH ngày 13/12/2010

Đợt 1: 26/1/2016

 (Học 3 ngày)

900.000 900.000
15. Kiểm Tra Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Đảm Bảo An Toàn Chịu Lực và Chứng Nhận Sự Phù Hợp Về Chất Lượng CTXD Đợt 1: 15/1/2016

Đợt 2: 23/1/2016

 (Học 03 tối)

900.000 900.000
16. Kiểm Định Chất Lượng Công Trình XD

Theo Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011

Đợt 1: 20/18/2016

 (Học 3 ngày hoặc 6 tối)

1.300.000 1.300.000
17. Chủ nhiệm Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Đợt 1: 24/1/2016 1.100.000 1.100.000
18. Thẩm định dự án đầu tư Đợt 1: 24/1/2016 1.100.000 1.100.000
19. Giám đốc Quản Lý tòa nhà ( Theo chương trình khung tại Thông tư số 14/2011/TT-BXD) của BXD Đợt 1: 24/1/2016

 (Học 2,5 tháng )

5.500.000 5.500.000
20. Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư ( Theo chương trình khung quy định tại Thông tư số 14/2011/TT-BXD) của Bộ Xây dựng Đợt 1: 15/1/2016

Đợt 2: 23/1/2016

 (Học 16 buổi tối )

3.500.000 3.500.000
21. Tính toán và Thiết kế kết cấu nhà cao tầng Đợt 1: 15/1/2016

Đợt 2: 23/1/2016

 (Học 04 ngày)

1.800.000 2.000.000
22. Thi công nghiệm thu và quản lý chất lượng công nghệ Top – Down Đợt 1: 24/1/2016

 (Học 03 ngày)

1.600.000 1.600.000
23. An Toàn Lao Động và Vệ Sinh Lao Động

Theo Thông tư  số 37/2005/TT-BLĐTBXH – Cục ATLĐ

Đợt 1: 24/1/2016

 (Học 02 ngày)

1.000.000 1.000.000
24. Khóa học Bất động sản

* Học cả ba lĩnh vực giảm học Phí là:

Đợt 1: 24/18/2016

 (Học 18 buổi tối)

3.500.000 3.500.000

TƯ VẤN ĐẤU THẦU – HỒ SƠ THẦU, NGUỒN VỐN ODA, XIN CẤP CC HÀNH NGHỀ SỞ XD: GIÁM SÁT, KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ HẠNG 1 – 2, KHẢO SÁT, THIẾT KẾ, KIẾN TRÚC SƯ