Đăng ký mạng đấu thầu quốc gia

đăng ký thông tin nhà thầu lên mạng đấu thầu quốc gia

Đăng ký thông tin nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

18/08/2017

Đăng Ký Thông Tin Nhà Thầu Lên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia của Bộ Kế Hoạch Đầu Tư nhanh chóng, đơn giản, hiệu quả, thành công chỉ sau …

chung-thu-so

Một số Doanh nghiệp đã đăng ký thành công

14/12/2016

1.      Một số Doanh nghiệp đã đăng ký thành công Chúng tôi xin gửi đến quý khách 1 số Doanh nghiệp đã tin tưởng dịch vụ của Viện đào tạo …

tra-cuu-thong-tin-chung-thu-so

Tư vấn hồ sơ đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

14/12/2016

Tư vấn hồ sơ đăng ký thông tin nhà thầu. –  Hồ sơ để đăng ký nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bao gồm: +  01 …

dang-ky-mang-dau-thau-quoc-gia

Dịch vụ đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

14/12/2016

Dịch vụ đăng ký mạng đấu thầu quốc gia được Căn cứ Luật đấu thầu năm 2013, Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một …