Chứng nhận nghiệp vụ

chung-chi-dau-thau

CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN MỚI NHẤT NGHỊ ĐỊNH 63

29/11/2016

(Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu) – Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu cơ bản Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu cơ bản mới nhất nghị định 63 THÔNG BÁO V/v …