1. Trang chủ
  2. Chứng chỉ hành nghề
  3. Chứng chỉ hành nghề xây dựng
  4. Chứng chỉ năng lực xây dựng uy tín trên toàn quốc

Chứng chỉ năng lực xây dựng uy tín trên toàn quốc

Đăng ngày: 29/06/2017

Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng của tổ chức, doanh nghiệp xây dựng uy tín trên toàn quốc, Hỗ trợ nhanh, chi phí thấp.

chứng chỉ năng lực xây dựng

Viện đào tạo và quản lý xây dựng nhận hỗ trợ cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức xây dựng trên toàn quốc. Liên hệ hotline 0985.812.989 để được tư vấn trực tiếp.

1. Chứng chỉ năng lực xây dựng được cấp cho tổ chức đối với các lĩnh vực hoạt động bao gồm:

 – Tư vấn lập quy hoạch xây dựng công trình (TVQHXD);

 – Khảo sát xây dựng: bao gồm địa hình, địa chất thủy văn (KSXD);

 – Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình (LDAĐTXD);

 – Tư vấn quản lý dự án đầu tư công trình xây dựng (TVQLDA);

 – Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình xây dựng (TKTTXD);

 – Giám sát thi công công trình xây dựng (GSTCXD);

 – Kiểm định công trình xây dựng (KĐCTXD);

 – Tư vấn quản lý chi phí đầu tư công trình xây dựng (QLCTCP);

 – Thi công xây dựng công trình xây dựng (TCXD).

Lưu ý: Một tổ chức, đơn vị doanh nghiệp có thể đề nghị cấp chứng năng lực tổ chức xây dựng cho một hoặc nhiều lĩnh vực, hạng mục khác nhau của từng lĩnh vực tương ứng với điều kiện năng lực của tổ chức đối với lĩnh vực đó theo quy định của Thông tư 17/2016/BXD.

2. Hồ sơ đề nghị để cấp chứng chỉ năng lực xây dựng của tổ chức:

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, doanh nghiệp xây dựng bao gồm các tài liệu sau:

 – Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực tổ chức theo mẫu.

 – Danh sách các cán bộ chủ chốt tương ứng với từng lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng theo quy định tại thông tư 17/2016/TT-BXD. Danh sách các cán bộ, nhân viên có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ theo hạng mục liên quan.

 – Tệp tin file bản chính/bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức, các văn bằng, chứng chỉ của các cá nhân và hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;

 – Bản khai kinh nghiệm các hoạt động xây dựng đã thực hiện liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu tại thông tư 17/2016, kèm theo file tệp tin hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành tiêu biểu đã thực hiện mỗi lĩnh vực và loại không quá 03 hợp đồng, 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành.

 – Tệp tin file pdf bản kê khai năng lực tài chính, máy móc, các thiết bị ,… có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức.

 – Tệp tin file pdf bản quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng (ISO) tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Chứng chỉ năng lực tổ chức xây dựng là loại bìa có màu xanh nhạt với kích thước 21x 29,7cm.

Quản lý số chứng chỉ năng lực xây dựng của tổ chức, cá nhân:

Số chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng bao gồm 03 nhóm ký hiệu như sau:

– Nhóm 1: có tối đa 03 ký tự thể hiện nơi cấp chứng chỉ được quy định cụ thể tại Phụ lục số 09 Thông tư số 17/2016/TT-BXD.

– Nhóm 2: Mã số chứng chỉ năng lực được cấp do Bộ Hoặc Sở Xây Dựng.

– Nhóm 3: nhóm ký tự ký hiệu theo lĩnh vực hoạt động chính của tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 1 thông tư 17/2016/TT-BXD.

Các nhóm 1,2,3 được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-).

Nội dung cấp chứng chỉ năng lực xây dựng bao gồm:

 – Tên thông tin cơ bản về tổ chức được cấp chứng chỉ bao gồm: Tên tổ chức doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, các thông tin cần thiết liên lạc, tên người đại diện theo pháp luật của tổ chức, doanh nghiệp.

 – Tên cơ quan cấp, chữ ký và đóng dấu (Cục Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng, Sở Xây Dựng).

 – Lĩnh vực hoạt động xây dựng và hạng chứng chỉ được cấp (Ghi rõ các nội dung quy định tổ chức được phép hoạt động lĩnh vực nào).

 – Thời hạn giá trị của chứng chỉ là 5 năm, số thứ tự chứng chỉ được cấp.

Thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực xây dựng của tổ chức doanh nghiệp xây dựng:

 – Cục quản lý hoạt động xây dựng –  Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I.

 – Sở Xây dựng các địa phương cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính tại địa bàn hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình.

 – Trường hợp một tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng với nhiều lĩnh vực với hạng khác nhau, trong đó có lĩnh vực đề nghị cấp năng lực hạng I thì tổ chức có thể đề nghị cấp chứng chỉ năng lực cho tất cả các lĩnh vực hoạt động của mình tại Cục Quản lý hoạt động xây dựng.

Chứng chỉ năng lực xây dựng có hiệu lực trong thời hạn 5 năm. Tổ chức có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đã hết hạn, nếu vẫn hoạt động xây dựng phải làm thủ tục cấp đổi lại theo quy định tại thông tư 17/2016/TT-BXD.

Tham khảo: chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình

Anh/chị vui lòng liên hệ Hotline 0985.812.989 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp.