Chứng chỉ hành nghề

chung-chi-hanh-nghe-ky-su-dinh-gia-hang-1

CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ | CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ H1

29/11/2016

Chứng chỉ kỹ sư định giá | Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá H1 Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý …

chung-chi-an-toan-lao-dong-1

MẪU CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG THEO TT27/2013

29/11/2016

(Khóa học an toàn lao động) – Chứng chỉ an toàn lao động Theo TT 27/2013/TT- BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ lao động thương binh và Xã hội.  thì các …

chung-chi-an-toan-lao-dong

NHỮNG LƯU Ý VỀ CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG

29/11/2016

(Chứng chỉ an toàn lao động) -Những lưu ý về chứng chỉ an toàn lao động Những lưu ý về chứng chỉ an toàn lao động -(Chứng chỉ an toàn …