Đào tạo nghề

CHỨNG CHỈ VĂN THƯ LƯU TRỮ | KHÓA HỌC VĂN THƯ LƯU TRỮ GIÁ RẺ HÀ NỘI, TPHCM

06/12/2016

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH, VĂN PHÒNG VÀ VĂN THƯ LƯU TRỮ, Uy tín, Giảng viên chuyên ngành Ảnh: …

14164703211978_tuyen-dung

KHÓA HỌC THƯ KÝ – TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

06/12/2016

Để giúp các bạn học viên hiểu rõ tầm quan trọng của công việc thư ký, trợ lý giám đốc và vận dụng thành thạo các kỹ năng liên quan …