Khóa học thí nghiệm viên

chung-chi-thi-nghiem-vien-vat-lieu-giao-thong

Chứng chỉ thí nghiệm viên vật liệu giao thông

15/12/2016

Theo điều 3 của Quyết định các cán bộ tham gia hoạt động trong phòng thí nghiệm phải có chứng chỉ thí nghiệm viên hoặc chứng chỉ quản lý phòng thí …

thi-cong-dia-chan-doc-ho-khoan

KHÓA HỌC THÍ NGHIỆM VIÊN | LỚP HỌC THÍ NGHIỆM VIÊN Ở HÀ NỘI

02/12/2016

+ HỌC THÍ NGHIỆM VIÊN 2016 Viện đào tạo và quản lý xây dựng liên tục mở các lớp học TNV và tư vấn xin cấp Chứng chỉ thí nghiệm viên …

chung-chi-thi-nghiem-vien-chung-chi-quan-ly-phong-thi-nghiem

CHỨNG CHỈ THÍ NGHIỆM VIÊN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TÍNH CƠ – LÝ CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG VÀ HIỆN TRƯỜNG

02/12/2016

+ CHỨNG CHỈ THÍ NGHIỆM VIÊN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TÍNH CƠ – LÝ CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG VÀ HIỆN TRƯỜNG THÔNG BÁO V/V ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM VIÊN XÂY DỰNG …